maandag 12 mei 2014

Presstext

Jana is een enthousiaste jonge vrouw die afhankelijk is van haar trouwe viervoeter. Omdat haar hond haar overal begeleidt, zou Jana haar graag belonen voor het geleverde werk. Ze zou dit graag doen door tennisballetjes te smijten, beter gekend als het klassieke "à porte".
Dit wordt echter bemoeilijkt door het feit dat Jana een beperkte spierfunctie heeft, waardoor het voor haar onmogelijk is om een bal voorwaarts -en vooral- ver weg te gooien. Deze gebreken staan dus een speelse interactie tussen Jana en haar viervoeter in de weg.
Het idee dat wij hebben uitgewerkt is geïnspireerd op een professionele base-/tennisbalwerper. Bij dit systeem worden er twee wielen aan het draaien gebracht met behulp van één elektromotor en een tandwieloverbrenging. De tennisbal wordt vervolgens doorheen deze wielen geperst en versneld; de tennisbal vliegt enkele meters door de lucht.
Aangezien Jana in een rolstoel zit, moet ons ontwerp hieraan aangepast zijn: een makkelijke aan- en afname is wenselijk. Een extra eis is ook om -met wat marge- doorheen deurgaten te kunnen manoeuvreren.
De uiteindelijke tennisbalwerper voldoet aan al deze eisen en kan de bal een 15-tal meter ver schieten. Zowel Jana als haar hond zijn unaniem enthousiast!


Jana is an enthusiastic young women who depends on her dog. Because her dog accompanies and helps her all the time, Jana would like to reward her for the work she does. She’d like to do this by throwing tennis balls, also known as the classic “fetch”.
But this isn’t an easy task for Jana because she has a limited muscle function, because of this she isn’t able to throw a ball far or even forward. Because of these limitations it’s harder to have a playful interaction with dog.
The idea that we developed is inspired on a professional baseball/tennis ball thrower. In this system there are two wheels which are made to spin by one electromotor and two gears. The tennis ball is then pushed through these wheels and accelerated; the ball is then airborne for several meters.
Since Jana is in a wheelchair, she has to be able to attatch and detach the launcher in an easy way. An extra demand is that she should be able to pass through doors easily.
The final tennis ball launcher meets all these requirements and is able to launch a ball 15 meters far. Both Jana and her dog are unanimously enthusiastic!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten